Friskrivningsklausul

Ansvarsfriskrivning Superskor

Superskor.se, nedan kallad Superskor, ger dig härmed tillgång till Superskor.se och inbjuder dig att köpa det som erbjuds.

Superskor förbehåller sig rätten att ändra innehållet eller ta bort delar när som helst utan att behöva informera dig.

Begränsat ansvar

Superskor gör allt för att uppdatera och/eller komplettera innehållet på Superskor.se så ofta som möjligt. Trots denna omsorg och uppmärksamhet är det möjligt att innehållet är ofullständigt och/eller felaktigt.

Det material som erbjuds på Superskor.se erbjuds utan någon form av anspråk på noggrannhet.

Speciellt för priser och annan information om produkter på Superskor.se gäller en reservation för uppenbara programmerings- och skrivfel. Du kan inte hävda ett avtal med Superskor baserat på sådana fel.

Superskor kan aldrig ta ansvar för hyperlänkar till webbplatser eller tjänster från tredje part som ingår på Superskor.se.

Upphovsrätt

Alla immateriella rättigheter som rör dessa material tillhör Superskor eller tredje part som har gett Superskor.se tillstånd att använda dem.

Kopiering, distribution och all annan användning av dessa material är inte tillåtet utan tillstånd från Superskor, förutom och endast i den utsträckning som anges i bestämmelser i tvingande lag, om inte annat anges med specifika material.

Om det på vissa sidor finns knappar för att dela sidan (t.ex. facebook, twitter etc.) kan detta ses som tillstånd från Superskor.se.

Andra

Denna ansvarsfriskrivning kan ändras från tid till annan.

Superskor gör allt för att uppdatera och/eller komplettera innehållet på Superskor.se så ofta som möjligt. Trots denna omsorg och uppmärksamhet är det möjligt att innehållet är ofullständigt och/eller felaktigt.

Det material som erbjuds på Superskor.se erbjuds utan någon form av anspråk på noggrannhet.

Speciellt för priser och annan information om produkter på Superskor.se gäller en reservation för uppenbara programmerings- och skrivfel. Du kan inte hävda ett avtal med Superskor baserat på sådana fel.

Superskor kan aldrig ta ansvar för hyperlänkar till webbplatser eller tjänster från tredje part som ingår på Superskor.se.

Upphovsrätt

Alla immateriella rättigheter som rör dessa material tillhör Superskor eller tredje part som har gett Superskor.se tillstånd att använda dem.

Kopiering, distribution och all annan användning av dessa material är inte tillåtet utan tillstånd från Superskor, förutom och endast i den utsträckning som anges i bestämmelser i tvingande lag, om inte annat anges med specifika material.

Om det på vissa sidor finns knappar för att dela sidan (t.ex. facebook, twitter etc.) kan detta ses som tillstånd från Superskor.se.

Andra

Denna friskrivningsklausul kan komma att ändras från tid till annan.