Integritetspolicy

1. INLEDNING

Välkommen till Superskor integritetspolicy. På Superskor värdesätter vi din integritet och är engagerade i att skydda din personliga information. Denna sekretesspolicy förklarar hur vi samlar in, använder och skyddar dina uppgifter. Genom att använda vår webbplats och tjänster samtycker du till de metoder som beskrivs i denna policy.

Datum för ikraftträdande: Denna integritetspolicy gäller från och med den 14 december 2018. Vi kan uppdatera denna policy från tid till annan, och alla nya versioner kommer att ersätta tidigare.

2. INFORMATION SOM VI SAMLAR IN

  2.1. Översikt över databehandling

  Vi samlar in och behandlar dina uppgifter endast i syfte att förbättra våra tjänster och säkerställa en smidig drift. Vi delar inte dina uppgifter för kommersiella ändamål med tredje part.

  2.2. Programvara för webbutiker

  Shopify

  Vår webbutik är byggd på Shopify-programvara. Vi delar personuppgifter relaterade till våra tjänster med Shopify, som är engagerade i datasäkerhet genom SSL-kryptering och robusta lösenordspolicyer. Regelbundna säkerhetskopior utförs för att förhindra dataförlust.

  2.3. Web Hosting

  Shopify (Cloud Hosting)

  Vi hostar vår webbutik på Shopifys molnhostinginfrastruktur och implementerar tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra missbruk, förlust och dataförvanskning. Säkerhetsåtgärderna omfattar SSL-kryptering och starka lösenordspolicyer, tillsammans med regelbundna säkerhetskopior av data.

  2.4. E-posttjänster

  Gmail and Office365

  Vi använder Gmail och Office365 för vår vanliga e-postkommunikation. Dessa tjänster har implementerat tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina och våra data mot missbruk, förlust och korruption. Dina e-postmeddelanden behandlas konfidentiellt.

  2.5. BetalningsförmedlareMollie

  För betalningshantering använder vi Mollies plattform, som behandlar ditt namn, adress, betalningsuppgifter och vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter. Mollie kan använda dina uppgifter för att förbättra sina tjänster och dela anonymiserade uppgifter med tredje part vid behov.

  Stripe

  Vi använder Stripe för betalningshantering och delar ditt namn, din adress och dina betalningsuppgifter. Stripe använder tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att skydda dina uppgifter och kan använda dem för att förbättra tjänster och dela anonymiserade uppgifter med tredje part vid behov.

  Paypal

  Paypal är vår valda plattform för hantering av betalningar. Den hanterar ditt namn, adress och betalningsuppgifter och använder säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter. Paypal kan använda dina uppgifter för att förbättra sina tjänster och dela anonymiserade uppgifter med tredje part när det är lämpligt.

  2.6. Recensioner

  WebwinkelKeur

  Vi samlar in recensioner via WebwinkelKeur-plattformen, där du måste ange namn och e-postadress. WebwinkelKeur delar denna information med oss för att associera recensioner med dina beställningar och kan visa ditt namn på sin webbplats. I vissa fall kan WebwinkelKeur kontakta dig för att förtydliga recensionen, och alla uppgifter som delas med dem är skyddade.

  2.7. Sjöfart och logistik

  PostNL, DHL, GLS, SWRPOST, BPOST, PFC EXPRESS

  För att uppfylla dina beställningar använder vi oss av olika fraktföretag. Vi delar ditt namn och dina adressuppgifter med dessa företag endast i syfte att fullgöra beställningen. Dessa företag kan anlita underleverantörer, och dina uppgifter kan delas med dem för samma ändamål.

  2.8. Fakturering och redovisning

  Jortt

  För våra redovisningsbehov använder vi JORTT-tjänster och delar ditt namn, adress, orderinformation och relaterad information. Dina personuppgifter överförs och lagras på ett säkert sätt och JORTT är skyldigt att iaktta sekretess.

  3. SYFTET MED DATABEHANDLINGEN

   3.1. Allmänt syfte med databehandling

   Vi samlar in och behandlar dina uppgifter enbart i syfte att tillhandahålla våra tjänster och uppfylla beställningar. Vi använder inte dina uppgifter för riktad marknadsföring utan ditt uttryckliga samtycke. Uppgifter delas med tredje part endast för att uppfylla rättsliga och administrativa skyldigheter.

   3.2. Automatiskt insamlade uppgifter

   Data som samlas in automatiskt av vår webbplats används för att förbättra våra tjänster. Dessa uppgifter, t.ex. IP-adresser, webbläsare och operativsystem, betraktas inte som personuppgifter.

   3.3. Samarbete med skatte- och brottsutredningar

   I vissa fall kan vi enligt lag vara skyldiga att dela dina uppgifter med statliga myndigheter för skatte- eller brottsutredningar. Vi kommer att uppfylla rättsliga krav samtidigt som vi skyddar dina rättigheter i den utsträckning som lagen tillåter.

   4. Lagring av uppgifter

    Vi behåller dina uppgifter så länge du är vår kund. Detta inkluderar varaktigheten för de tillämpliga administrativa skyldigheterna. När du begär att sluta använda våra tjänster kommer vi också att betrakta detta som en begäran om radering av uppgifter. Vi sparar dina uppgifter endast så länge som det krävs enligt lag.

    5. Dina rättigheter

    Enligt nederländsk och europeisk lagstiftning har du särskilda rättigheter när det gäller dina personuppgifter:

    5.1. Rätt till tillgång

    Du har rätt att få tillgång till de uppgifter vi har om dig. För att utöva denna rättighet, kontakta vår sekretessansvarige, så svarar vi inom 30 dagar.

    5.2. Rätt till rättelse

    Du kan begära korrigeringar av dina uppgifter genom att kontakta vår sekretessansvarige. Efter godkännande skickar vi en bekräftelse på ändringarna till din kända e-postadress.

    5.3. Rätt att begränsa behandlingen

    Du kan begära begränsningar av behandlingen av dina uppgifter genom att kontakta vårt sekretessombud. Vi kommer att skicka en bekräftelse till din kända e-postadress.

    5.4. Rätt till dataportabilitet

    Du kan begära att få dina uppgifter överförda till en annan part genom att kontakta vår sekretessansvarige. Vi kommer att skicka en kopia av dina uppgifter till din kända e-postadress.

    5.5. Rätt till invändningar och andra rättigheter

    Du kan invända mot behandlingen av dina uppgifter under vissa omständigheter. Dessutom har du rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande. Kontakta vår sekretessansvarige om du har frågor om dessa rättigheter.

    6. Kakor

    Vi använder cookies på vår webbplats för analys och spårning av användarbeteende. Våra tredjepartsleverantörer inkluderar Google Analytics, Facebook Analytics, Bing, Hotjar och TAWK. Dessa cookies hjälper oss att förstå hur besökare använder vår webbplats och kan användas för riktad reklam och förbättring av tjänster.

    7. Ändringar av integritetspolicyn

     Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy. Du kan alltid hitta den senaste versionen på denna sida, och om ändringar påverkar din databehandling kommer vi att meddela dig via e-post.

     8. Kontaktinformation

      Om du har några frågor eller funderingar kring vår integritetspolicy kan du kontakta vår integritetsansvarige via följande kontaktuppgifter:

      Superskor.se Keizersgracht 520H 1017EK Amsterdam Netherlands Email: support@superskor.se Tel:  + 31 75 3690102

      Tack för att du valde Superskor, och vi är fast beslutna att skydda din integritet och dina uppgifter.